tiistai 6. joulukuuta 2011

Suomen Kansalle

Senaatin julistus siinä muodossa, kun se julkaistiin kansan tietoon 5. joulukuuta:

Suomen Kansalle.
Suomen Eduskunnan istunnossa tänä päivänä on Suomen Senaatti puheenjohtajansa kautta antanut Eduskunnan käsiteltäväksi m.m. ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi Suomelle. Antaessaan tämän esityksen Eduskunnalle on Senaatin puheenjohtaja Senaatin puolesta lausunut:

Suomen Eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan Hallitusmuodon 38 §:ään, julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä Eduskunnan puolelta. Suomen voimassaoleva Hallitusmuoto, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista, ja siitä syystä hallitus nyt on Eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi, ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on Hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tyydyttää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden hallitusmuodon aikaansaamista.

Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä Hallituksen puolelta. Hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Tämä on erityisesti nykyhetkellä sitä välttämättömämpää, kun maan täydellisestä eristäytymisestä aiheutunut vakava asema, nälänhätä ja työttömyys pakottavat Hallitusta asettumaan suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämättömien tavarain maahantuomiseksi on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.

Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarinvallan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloittensa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, että vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa.

Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehoittaen kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa, ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. Helsingissä, 4 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. Svinhufvud. E. N. Setälä. Kyösti Kallio. Jalmar Castrén. Onni Talas. Arthur Castrén. Heikki Renvall. Juhani Arajärvi. Alexander Frey. E. Y. Pehkonen. O. W. Louhivuori. A. E. Rautavaara.

Lähde: Wikipedia

tiistai 29. marraskuuta 2011

Perussuomalaiset puolustavat suomalaisia!

Ottawan sopimus sitten hyväksyttiin opposition vastustuksesta huolimatta. Ihmetellä täytyy presidentti Halosen intoa tässä miinakieltoasiassa. Jos kerran rauhantahtoiset naapurimme eivät ole tulevaisuudessa ylittämässä maamme rajoja kutsumattomina, niin keitä ne varastoidut miinat haittaavat siellä varastoissa? Nuo miinat olisivat olleet edes jotakin kättäpidempää, vaikka tiedän toki niiden vaatimattoman tehon.Suomi liittyy mukaan Ottawan sopimukseen. Hyväksyminen sai äänestyksessä taakseen 110 kansanedustajaa. Hylkäystä kannatti oppositioryhmien 47 kansanedustajaa. Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja asian käsittely päättyi eduskunnassa.


Niin kutsuttuna "Ottawan sopimuksena" tunnettu sopimus sai eduskunnan hyväksynnän täysistunnon toisessa käsittelyssä perjantaina 25. marraskuuta. Hyväksytty esitys koskee  jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymistä.   Hylkäysehdotuksen oli tehnyt perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén Jussi Niinistön kannattamana. Hylkäysehdotus sai toisen käsittelyn äänestyksessä tuekseen vain oppositioryhmien kansanedustajia - 36 edustajaa perussuomalaisten ja 11 edustajaa keskustan eduskuntaryhmästä. http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=4537

Näyttää siltä, että tietyt tahot, presidentti Halonen ja ulkoministeri Tuomioja etunenässä, ovat kovastikin suomalaisuutta vastaan. Onneksi näiden 70-luvun finlandisierungien aika alkaa olla auttamattomasti ohi. Halosen kausi loppuu ja Tuomiojankin lähtölaskenta alkaa olla käsillä.  Ihmetellä myös täytyy, että eduskunnasta löytyy noinkin paljon suomalaisvastaista kantaa. Toivottavasti Siperia ei opeta, kuten kävi viime sodissa!

torstai 28. heinäkuuta 2011

Äärivasemmiston vihapuheet (ml. ulkom. Tuomioja) tuomittava vahvasti

Koska kaikki eivät välttämättä tunne nykyistä ulkoministeri Erkki Tuomiojaa, on aika valaista, kuka Tuomioja oikeasti on. Hän on siis tunnettu äärivasemmistolainen, joka nykyään haluaa mieluusti esiintyä maltillisena demarina. Mutta ei koira karvoistaan pääse ja äänestäjien muisti on joskus pidempikin, kuin kaksi kuukautta ennen ja jälkeen vaalien!

Tuomioja hyökkäsi tänään presidentti Halosen ulostulon innoittamana Suomen suurinta puoluetta, Perussuomalaisia vastaan kovin sanoin. Perussuomalaiset ovat kuitenkin saaneet mandaattinsa kansalaisten neljännekseltä ja puolue on kiistatta kansan suosiossa. Jos ulkoministeri hyökkää tällä tavoin rekisteröityä puoluetta ja sen kansanedustajia vastaan, ei kyseessä ole muu, kuin äärivasemmistolaisten halu revanssiin Perussuomalaisten kevään eduskuntavaalivoittoon!

Se, mikä asian tekee törkeäksi, on kahden laillisen virkamiehen halu tragedian avulla vaikuttaa Suomen sisäpolitiikkaan. Onpa siinä nähtävissä myös perustuslain vastaista henkeä, joka ei ole mitenkään uutta äärivasemmistolle!

Suomalaiset, tuomitkaa tällainen äärivasemmistopropaganda kovin sanoin, sillä tämä johtaa vain äärivasemmiston haluun kovaan vastakkainasetteluun ja pahimmassa tapauksessa jopa kansalaisten ja Suomen jakautumiseen, mikä sinällään onkin vasemmiston tarkoitusperä.

Kansalaiset, älkää menkö tähän koko mediakentän puffaamaan helppoon, vaan ajatelkaa itse, ihan itse!

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

Älä tue Vihreää hömppää!

Täällä Suomessa on tapana, että jos kansalaiset eivät noudata virallista linjaa, oli se sitten kuinka idioottimaista hyvänsä, Helsingin Sanomissa julkaistaan virallista linjaa puoltava kirjoitus, jossa todetaan vastarannankiiskit vähintäänkin idiooteiksi, mielummin oikeustoimikelvottomiksi, joiden linjattomuus on Suomelle haitallista ja Suomen edun vastaista!


Nyt on annettu myös ymmärtää valtakunnan lehdistössä (ml. kaikki iltapäivälehdet), että jos autoilijat jatkavat virallisen linjan vastaista käytöstään ja boikotoivat E10:n ostamista, se vaikuttaa koko maan talouteen nostamalla dieselpolttoaineen hintaa. (sille hinnannostolle ei ole mitään kaupallista perustetta, eikä syy-yhteyttä!) Silloin kärsisivät ensimmäiseksi kuljetusliikkeet, sitä myöten kuluttajat, koska jakelukustannukset nousevat ja siten tavaroiden hinnat ja inflaatiokierre on valmis.

Sama nähtiin, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, kun ihmiset boikotoivat energiansäästölamppuja. Ensin Helsingin Sanomat uutisoi, että lamppuja ei enää saa mistään, mutta ainakin minä bongasin niitä lähes joka myymälästä vielä syksyllä 2010, vaikka HS oli väittänyt useassa artikkelissaan niiden kadonneen markkinoilta jo vuotta aiemmin.


Monen Hesariin päin kallellaan olevan lehden mukaan (HS omistaa suurimman osan Suomen ilmaisjakelulehdistöstä!) Suomessa oltaisiin kielletty lailla hehkulamput, mutta näinhän tosiasiassa ei ollut, vaan HS levitti tietoista disinformaatiota syystä, joka on ainakin allekirjoittaneelle epäselvä. Ehkä HS:lla on jotain yhteyksiä energiansäästölamppujen valmistajiin, mene ja tiedä? Vielä nykyäänkin kansalaiset luulevat, että Suomessakin on hehkulamppujen myynti kielletty, vaikka vain Australiassa ja Irlannissa on tällainen laki saatu viheruskovaisten toimesta aikaan. Tämä siis vain tästä lehdistön valtavasta voimasta disinformaation suhteen.

Nyt siis samaa tehdään tuon E10:n kanssa, jotta sen myyntiä saataisiin kasvatettua (mutta miksi?). Totesin aiemmin täällä blogistaniassa, että kansalaiset vastustavat E10:n ostoa siksi, että eivät voi olla 100%:n varmoja sen soveltuvuudesta juuri omaan autoonsa. On hurskastelua puhua autoalan korvausvelvollisuudesta, kun kaikki sen tietävät, ettei autoala aio sellaisia korvauksia suosiolla maksaa, vaan vievät asian aina oikeuteen asti, käyttäen ns. vahvemman valtaa, monituhatpäisen lakimiesjoukkionsa avulla.


Ei tavallisella ihmisellä ole oikeasti varaa lähteä käymään oikeutta näiden jättien kanssa asiasta, josta kukaan ei voi olla varma, vaan tavallinen autoilija kärsii sitten seuraukset omissa nahoissaan ja rahoissaan. En minä ainakaan haluaisi ottaa sellaista riskiä oman autoni kohdalla. Yhtäkaikki, on jo todettu moottorinrikkoutumisia, onko ne seurausta E10:stä, vai ei, kuka sen tietää? Ainakin se on varmaa, että E10 lisää kulutusta, joten onko sen käyttö sittenkään kovinkaan järkevää, eikä sitä voida puolustella edes hiilidioksidin vähenemisellä, vaan päinvastoin, lisääntynyt kulutus lisääkin tuota hiilidioksidin määrää.

torstai 3. maaliskuuta 2011

Aika ajoi Vihreiden ohi

Seuraavissa eduskuntavaaleissa Vihreät tulevat jäämään marginaalin, mitä toki sen kannatuskin on antanut ymmärtää jo pidemmän aikaa.
– Alussa mukaan tuli porukkaa, joka uskoi vihreän puolueen olevan vastaus maailmanlaajuisiin ekologisiin ongelmiin, joihin muilla ei vastauksia ollut. Tämä ominaisuus on väljähtynyt totaalisesti. Se on suuri vahinko, sillä ilman ekologista agendaa vihreä liitto ei tuo mitään uutta muiden puolueiden kirjoon.

Näin toteaa Eero Paloheimo, 30 vuotta Vihreissä vaikuttanut ja liikkeestä ja puolueesta lokakuussa eronnut konkari ja kertoo Vihreistä eroamisensa syyksi ylimitoitetun muuttolikkeen suosimisen: 
– Massiivisella maahanmuutolla, jota tapahtuu kaikkialla maailmassa, on kolme maapallolle kielteistä vaikutusta. Ensinnäkin se on luonnolle haitallista. Kun porukka on kalunnut alueen käyttökelvottomaksi, ei aleta esimerkiksi kasvattaa puita, vaan väestö siirtyy uudelle alueelle ylikuormittamaan sitä.

Paloheimo erosi nimenomaan Vihreän liikkeen idealismin köyhtymisen vuoksi: 
– Vihreät eivät ole sinisilmäisiä mutta pinnallisia ja tekopyhiä. Minustakin on kivaa, että katukahvilassa Espalla on kesäisin monenkirjavaa jengiä, muttei se riitä perusteeksi tuhoisalle maailmanlaajuiselle trendille.
– Tehokkainta auttamista on ihmisten auttaminen heidän kotiseuduillaan.

Paloheimon mielestä Vihreät ovat nykyisin poliittinen osto- ja myyntiliike:
– Se, että vihreät taipuivat ydinvoimaan, ei ole minulle kauhean paha asia. Olen itse ollut asiassa kahden vaiheilla. Mutta jokaisella puolueella on oltava asia, jonka yli ei kävellä. Vihreillä se oli aikoinaan ydinvoima. Pahasta on siis se, että ensin vuosikaudet sanotaan ettei tähän ainakaan suostuta, mutta mennään kuitenkin mukaan kunhan päästään hallitukseen. Ollaan siis poliittinen myynti- ja ostoliike.

Paloheimon mielestä Vihreät eivät enää erotu muista puolueista:
– Vihreät on nyt yleispuolue. Sitä ei voi määritellä oikealle eikä vasemmalle. Meininki on ollut viime aikoina, että ollaan valmiita mihin vain kunhan päästään hallitukseen. Vähän kuin rkp.

Vihreiden EU-politiikkaan ei Paloheimon mielestä löydy huomautettavaa, mutta sosiaalipolitiikka saa tyrmäyksen:
– EU-politiikkaan minulla ei ole ollut huomautettavaa. Vihreiden sosiaalipolitiikka taas on liian löysää. Ylläpidettäisiin esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat työttömiä ihan omasta halustaan.

Paloheimon kommentit Aamulehden haastattelusta.
http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Vaalit/1194667204167/artikkeli/puhe...

Kuusisataa euroa kuukaudessa pelkkään lämmitykseen!

Suomi on kylmä maa, me suomalaiset sen tiedämme. Kuusi kuukautta vuodessa vähintään, on majojamme lämmitettävä tavalla, tai toisella. Tapoja on monenlaisia, riippuen hiukan rakennuksen rakennusvuodesta, mikä kulloinkin on sattunut olemaan muotia ja halvinta, sillä hetkellä, kun rakentaminen on aloitettu.

Isäni rakensi talon ennen 70-luvun alun öljykriisiä. Sillä hetkellä omakotitalon halvin lämmitysmuoto ja samalla vaivattomin, sattui olemaan öljykeskuslämmitys. 70-luvun öljykriisi tuli ja meni, raakaöljyn hinta vaihteli, mutta kevyen polttoöljyn hinta pysyi suhteellisen vakiona vuosikymmenestä toiseen. Kyllä se vaihteli, nousikin, mutta maltillisesti, niin, että isäni palkalla elävä viishenkinen perhe saattoi luottaa lämmitystavan kohtuuhintaisuuteen.
Tuli 2000-luku ja optiot. Yht´äkkiä suomalainen sijoittajille myyty öljyjätti Neste Oil Oyj alkoi tarvitsemaan huimia voittoja kansan karttuisasta kukkarosta, jotta saataisiin lisää optiomiljonäärejä, kuten Lilius. Öljyn hinta alkoi nousta jyrkällä käyrällä, pian jo käsittämättömiin summiin litralta.

Tuli 2000-luvun loppupuolisko. Vihreä Puolue-de Gröna ja Fantastinen Kykypuolue keksivät, kuinka voidaan verottaa lisää suomalaisia. Keksittiin ilmastovero. Kevyen polttoöljyn hinta nousi ensimmäisen kerran yli yhden euron maagisen rajan litralta ja 70 luvun alussa lämmitysmuodokseen öljylämmityksen valinneet alkoivat olla ihmeissään. Eläkkeet eivät enää tahtoneet riittää lämmitykseen ja syödäkin pitäisi. No, ei voi mitään, täytyy varmaan tinkiä sitten syömisestä, ajattelivat nämä väärän valinnan tehneet ja siirsivät murheensa katselemalla Tunteita ja tuoksuja televisiosta, siitä ainoasta ilosta, joka vanhuksilla on, tosin senkin hinta uhkaa jo nousta niin pilviin, että monen on pakko lopettaa kohta TV-luvan maksu. Tosin, ei sekään mitään auta, se on kohta lisättynä veroihin, joten maksoit sen, katsoit, tai et!

Eikö ollutkin mukava pikku iltasatu? Paitsi, ettei tämä mikään iltasatu ollut. Tilasin juuri viimeviikolla vanhemmilleni polttoöljyä säiliön täyteen, jotta lämpö riittää tuvassa. Mitäpä sainkaan lukea Neste Oil Oyj:n sivuilta? "Huom! Neste-lämmitysöljy bio -3:n myynti loppui 20.12.2010. Korvaavina tuotteina ovat Neste-polttoöljyt, jotka soveltuvat erinomaisesti lämmityskäyttöön." Tässä kohtaa Neste Oil Oyj vain unohtaa ilmoittaa, että sen hinta, siis sen KESÄLAATUISEN polttoöljyn hinta on noussut tuon lopettamispäätöksen vuoksi 33%. Tarkistin sen laskuista, sillä viimeksi tilasin sitä vanhaa syys-lokakuussa ja silloin hinta oli tuon verran halvempaa, vaikkei se silloinkaan mitään halpaa ollut, muttei näin riistohintaista! Kesälaatuinen polttoöljy lopetettiin, tilalle tuli pakkaslaatuinen, tuon verran kalliimpi "vaihtoehto". Maanalaiset säiliöt eivät tarvitse pakkaslaatuisia aineita, niistä tulee kesälaatukin ulos, näin talvellakin! Vanhempani maksavat tällä hetkellä 600 € kuukaudessa pelkästä lämmityksestään! Täytyy sitä ihmisen syödäkin ja lääkkeitäkin täytyy ostaa monenlaisiin vaivoihin, mitä nyt 85-vuotialla vanhuksilla jo alkaa olemaan. Mieleni tekisi sanoa pahemminkin, mutten näin julkisesti viitsi.

KIITOS TÄSTÄ, SUOMEN HALLITUS, KIITOS ERITYISESTI OPTIOMILJONÄÄREILLE, SEKÄ VIHREILLE JA FANTASTISELLE KYKYPUOLUEELLE ILMASTOVEROSTA, KIITOS SIITÄ, ETTÄ KOHTA EI VANHUKSILLA OLE VARAA RUOKAAN, TAI LÄÄKKEISIIN, TÄMÄNKIN JÄRJETTÖMYYDEN VUOKSI! VERONMAKSAJAT KIITTÄVÄT TEITÄ TULEVISSA VAALEISSA!

sunnuntai 13. helmikuuta 2011

Nyt riittää suomalaisten kyykyttäminen!

Suomalaisia kyykytetään eri tahoilta jatkuvasti. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Paskalaki, meni nurin eduskunnassa, mutta korvauksia ei heru
  • Lipposen ja Halosen mahdollinen maanpetos, koskaan heitä ei saada tuomiolle
  • Kreikan takuut, koskaan emme saa niitäkään rahoja takaisin 500€/nokka, vauvasta vaariin
  • Nokia, kuinka paljon suomalaiset veronmaksajat ovat tuohonkin puljuun syytäneet, nyt se sitten lähtee ja 10000 työtöntä on ainoa varma asia
  • Maahanmuuton kustannukset, Holmlund elättää itsensä ja veljensä veronmaksajien rahoilla
SDP, RKP, Keskusta, ja Kokoomus, kuinka paljon ne ovat kansalaisilta riistäneet? Nyt tulee vaalit, muista, että vain äänestämällä voit vaikuttaa. Haluatko, että sama meno jatkuu, vai otatko uuden suunnan elämällesi ja äänestät pois nuo huijarit päättäjäpaikoilta? Ei mitään verukkeita enää, MUISTA ÄÄNESTÄÄ!